Vad är kreditupplysning?

Ibland så kan företagare eller banker och så vidare begära en kreditupplysning, men de får bara begära en upplysning om de har ett legitimt behov av en sådan. Men vad är en kreditupplysning då? Det är egentligen inga konstigheter, utan det är att det görs en kontroll om en person är kreditvärdig. Vilket innebär helt enkelt om personen har en betalningsförmåga att kunna betala tillbaka lånet med mera eller inte. Exempelvis innan man köper något på faktura eller tar en kredit.

Hur gör man en kreditupplysning?

För att begära en kreditupplysning behöver ett företag vända sig till kreditinformationsföretag. Dessa företag samlar all ekonomisk information om företag och privatpersoner. Hos dessa kan ett företag eller liknande beställa en kreditupplysning om en person eller ett företag. Utifrån kreditupplysningen görs sedan en riskbedömning. För att se om personen i fråga är kapabel att kunna betala tillbaka och göra rätt för sig. Innan upplysningen görs kommer personen ifråga bli tillfrågad om att det är okej eller inte att göra en kreditupplysning.

Kreditupplysning

Vad innehåller en kreditupplysning?

En kreditupplysning innehåller alla uppgifter som har registrerats på personer under de tolv senaste månaderna och då får företaget reda på:

  • Personens aktiva krediter och lån
  • Har personen något skuldsaldo som till exempel hos Kronofogden och om det finns betalningsanmärkningar
  • Om det har gjorts kreditupplysningar under de senaste tolv månaderna
  • Personuppgifter på personen, så som namnet, vilken adress personen bor på, vilka inkomster som finns, om personen äger några fastigheter
  • Om det finns något äktenskapsförord

Beställa en kreditupplysning om dig själv

Det går faktiskt som privatperson att beställa en kreditupplysning på sig själv. Du kan då personligen få reda på hur pass kreditvärdig du är, samt hur mycket skulder det finns och när de eventuella betalningsanmärkningar som finns försvinner. Visserligen kostar det lite pengar att begära en kreditupplysning på sig själv, men det kan vara värt det. För då vet du hur ditt ekonomiska läge är innan du ansöker om ett lån eller något liknande.