Så fungerar fakturköp

Det finns flera företag som erbjuder sig att köpa fakturor (eller fakturabelåning), vissa har det som kärnverksamhet medan andra har det som tillskott eller erbjuder det som en extra tjänst till sina kunder.

De som köper fakturor är, i de absolut flesta fall, finansiella institut vilket innebär organisationer vars huvudsakliga verksamhet är ekonomiskt inriktade. Det kan t.ex. vara banker eller företag som driver kreditinstitutsverksamheter, d.v.s. företag som lånar ut pengar, eller inkassobolag. Vissa av de finansinstitut som köper fakturor är relativt välkända i samhället och gör reklam i såväl tv som på internet samt på annonstavlor och reklamplatser t.ex. vid busshållplatser. Mer information om finansinstitut och en förteckning över monetära finansinstitut i Sverige hittar du här.

Grunderna i fakturaköp

Om man funderar på att själv starta en verksamhet inom fakturabelåning, eller att köpa fakturor, behöver man göra grundliga efterforskningar och en stabil affärsplan. Det kan vara lönsamt men det innebär också en stor risk och konkurrensen på marknaden är hård. Eftersom det finns flera finansinstitut som erbjuder fakturaköp, varav flera stora och välkända sådana, kan det vara svårt att komma in på marknaden som ny aktör. Ytterligare en aspekt är att man tar en stor risk som fakturaköpare eftersom man tar över fordran, vilket är en av de stora fördelarna för de som väljer att sälja sina fakturor.

Man behöver ha en väl utarbetad plan för att kunna hantera de kunder som betalar sent, har glömt att betala fakturan och i värsta fall bedragare som inte har för avsikt att betala fakturan alls. Det kan kräva stora resurser i form av pengar, tid, energi och bra personal. Man behöver också ha kompetent och effektiv personal för att kunna hantera fakturaköpen snabbt och smidigt, vilket också kräver mycket kapital.

Utöver det behöver man bra och trevlig personal som kan svara på frågor från både de som vill sälja fakturor och deras kunder (d.v.s. beställaren som köpt produkten eller tjänsten och som ska betala den utställda fakturan).

Skapa förtroende

Om man tittar på de aktörer som finns på marknaden nu finns bland flera ett stort fokus på att ge bra service åt både företaget som sålt fakturan och till beställare. Detta är viktigt för att skapa förtroende, båda parter behöver känna att de blir väl bemötta. För företaget som vill sälja sina fakturor är det naturligtvis viktigt att ha en bra relation med sina kunder.

De flesta företag försöker ge sina kunder så bra service som möjligt för att kunderna ska komma tillbaka. När företaget säljer sina fakturor är det fakturaköparen som tar över kundkontakten och det är därför viktigt att kunden får bra service. Om man som fakturaköpare struntar i beställaren kommer förmodligen företaget som vill sälja sina fakturor att välja en annan fakturaköpare.

Eftersom det finns flera aktörer inom fakturaköp på marknaden finns möjlighet att få information om hur det fungerar genom att läsa på deras hemsidor. Precis som för företag som funderar på att sälja sina fakturor finns mycket bra information att tillgå bara genom att googla och klicka sig runt på finansinstituts sajter.