Så skapar du en faktura

För att du som företagare ska kunna skicka iväg en faktura till en kund är det viktigt att fakturan är ordentligt utformad. Det går inte att endast skriva ner vilket belopp som kunden ska betala och se till att betalningsinformation finns med. Det är mycket som måste vara rätt för att man ska få ställa ut en faktura och i denna text får du läsa om exakt allt som behöver finnas med, både för din och kundens trygghet.

Innan vi går in på vad fakturapappret ska innehålla är det viktigt att man först förstår vad en faktura är. Enkelt förklarat kan man säga att det är en typ av dokument eller ett papper som beskriver en tjänst eller vara som har inhandlats. Att handla med en sådan är idag väldigt vanligt och många företagare väljer att erbjuda sina kunder detta betalningsalternativ. Detta ger kunden möjlighet att betala varan eller tjänsten inom 14, 30 eller 60 dagar.

Uppgifter som ska finnas på en faktura

För att göra det så enkelt som möjligt har vi satt ihop en lista över all den information som du behöver ha med på din faktura. Det spelar heller ingen roll hur stort belopp som det handlar om.

 • Datum då den skapades
 • Fakturanummer
 • Adressen till företaget och kunden
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Belopp som ska betalas
 • Momsbelopp
 • Mervärdesskatt
 • Antal produkter eller tjänster, samt vilken typ.
 • Datum för affärshändelsen – när köptes produkten eller när användes tjänsten?

Detta bör du även tillägga på din faktura för att underlätta för dig själv och för kunden:

 • Förfallodatum – Förklarar när beloppen måste finnas tillgängligt till företaget.
 • Eventuell dröjsmålsränta
 • Plusgiro och bankgiro – Utan detta har kunden ingen möjlighet att utföra betalningen av fakturan.
 • F-skatt

Hos Skatteverket kan du läsa mer om vad som ska finnas på en faktura. Där finns också mer information om moms och hur du räknar ut momsen.

Som man tydligt kan se så är det ändå en hel del som måste finnas tillgängligt för att fakturan ska kunna skickas iväg till kunden. Har man svårt att utforma sina fakturor själv kan man ta hjälp av andra företag.